info@promaya.sk

Mayská civilizácia

bola jednou z najvyspelejších civilizácií na  americkom kontinente v oblasti takzvanej Mezoameriky, na území dnešnej Guatemaly, Hondurasu, Belize a mexických štátov Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas a Tabasco.

História mayskej civilizácie je datovaná od predklasického obdobia v rokoch (1600 pnl. – 250 pnl.), cez klasické obdobie (250 pnl. – 909 nl.), kedy bola najrozvinutejšia, až po poklasické obdobie (909 nl.- 1521 nl.).

Mayovia ako jediní v celej predkolumbovskej Amerike používali ozajstné písmo formou hieroglyfov zložených zo slabík a logogramov. Vynikali v astronómii aj matematike. Používali niekoľko druhov veľmi presných kalendárov.

V mayských mestách sa nachádzali monumentálne pyramídy, paláce, ihriská na loptovú hru a kamenné stély, na ktorých sa zachovali obrazové a písomné záznamy o vládcoch, bohoch, rituáloch aj historických udalostiach.

Vrchol mayská kultúra dosiahla v klasickom období do roku 909 n.l. Potom došlo k opusteniu rozvinutých miest a oblastí a následne úpadku kultúry v dôsledku niekoľkých doteraz diskutovaných príčin.

Viac zaujímavých informácií o mayskej civilizácii nájdete na:

www.famsi.com

www.mesoweb.com

www.mesoamerica.eu

FB ProMaya – história a súčasnosť mayského sveta

Slovenskí archeológovia z Centra mezoamerických štúdií Univerzity Komenského v Bratislave, pod vedením Prof. Milana Kováča, realizujú od roku 2008 úspešný terénny výskum mayskej lokality Uaxactún v Guatemale. Každoročne sa pre odbornú a aj laickú verejnosť realizuje Bratislava Maya Meeting, medzinárodné podujatie určené na lúštenie a výučbu mayských hieroglyfov a prezentáciu najnovších objavov a výskumov v oblasti mayológie.