info@promaya.sk

OBJAVUJTE S NAMI

HISTÓRIU A SÚČASNOSŤ MAYSKÉHO SVETA

rx online

PROMAYA

je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít zameraných na popularizáciu mezoamerických kultúr s dôrazom na mayskú kultúru.

Občianske zduženie ProMaya realizuje vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a iné činnosti v oblasti archeológie, histórie, epigrafie ako aj súčasných mayských etník.

Podporuje súčasné mayské komunity, rozvíjanie tradičných mayských remesiel, zručností, športových aktivít, obnovu a ochranu zvykov a jazykov.

V prípade záujmu o prednášky, workshopy o mayskej kultúre, hieroglyfickom písme, histórii, ale aj súčasnom živote mayského obyvateľstva kontaktujte

o.z. ProMaya:
info@promaya.sk

Aktivity občianskeho združenia ProMaya môžete podporiť formou finančného daru na číslo účtu:

IBAN: SK29 8330 0000 0029 0140 5856